Prodaja - Distribucija

Za potencijalne klijente prodajemo i distribuiramo svu potrebnu opremu za njihov samostalan i pouzdan rad sa svom pratećom opremom kao i tehničkom podrškom u garantnom i van garantnom roku.

Zastupamo određene proizvodne programe za profesionalnu opremu koja se upotrebljava u TV stanicama, radio stanicama ali i u svakom drugom proizvodnom lancu koji je u domenu našeg poslovanja.
Pozivamo Vas da nas kontaktirate bilo telefonom ili slanjem direktne poruke putem sajta, kako bi što pre izašli u susret Vašim potrebama i ponudili najbolja tehnička rešenja za Vaš kreativni rad.

prodajemo