Povežite se s nama...

Ukoliko želite da postavite naš link na Vašem web sajtu, jednostavno kopirajte HTML kod ispod jednog od naših logoa i umetnite ga na željeno mesto na Vašem sajtu (takođe u HTML kodu). Ne zaboravite da nam pošaljete svoj logo i adresu web sajta putem email-a ssco@eunet.rs kako bi se i vaš link našao na ovoj strani.

Zahvaljujemo! – A. Sabadoš

logo1

(150px x 29px)

<a href="http://www.sabadosco.com/" mce_href="/" target="_blank"><IMG title="Sabados Service" border=0 alt=alt src="http://www.sabadosco.com/logo1.png" mce_src="/logo1.png" width="150" height="29"></a>
logo2

(250px x 49px)

<a href="http://www.sabadosco.com/" mce_href="/" target="_blank"><IMG title="Sabados Service" border=0 alt=alt src="http://www.sabadosco.com/logo2.png" mce_src="/logo2.png" width="250" height="49"></a>
logo3

(150px x 29px)

<a href="http://www.sabadosco.com/" mce_href="/" target="_blank"><IMG title="Sabados Service" border=0 alt=alt src="http://www.sabadosco.com/logo3.png" mce_src="/logo3.png" width="407" height="80"></a>

Domaći partneri

Strani partneri