UPOZORENJE KORISNICIMA – MOLIMO PROČITAJTE PAŽLJIVO !!!

IEEE1394 (FireWire, iLink) veza je osetljiva na statički elektricitet, kao i na učestalu konekciju – diskonekciju. Krajevi kablova za ovu vezu su jako lomljivi.

IEEE1394 (FireWire, iLink)

firewire
 • Konektori nisu dizajnirani za stalno uključivanje i isključivanje, vrlo brzo mogu da se iskrive pa čak i polome
 • IEEE1394 (četvoropinski i šestopinski) konektori na kablu su napravljeni da mogu da se priključe na uređaj u samo jednom položaju, u cilju zaštite od upotrebe u pogrešnom smeru. Međutim, korišćenjem male sile, moguće ih je uključiti u pogrešnom smeru.

OVIM POSTUPKOM SE OŠTEĆUJU KONEKTORI I UNIŠTAVAJU FIREWIRE ELEKTRONSKE KOMPONENTE PROCESOR U SAMOM UREĐAJU.

 • Isključiti oba uređaja iz struje pre nego što se izvrši konekcija ili diskonekcija Firewire kabla
 • Povezati oba uređaja Firewire kablom
 • Voditi računa o položaju KONEKTORA, posto dolazi do loma istih
 • Tek onda ponovo uključiti uređaje
 • Kod PC sistema ako je podignut sistem isključiti 1394 port, zatim izvršiti povezivanje i zatim ponovo uključiti port 1394. Sve se to podešava u MY COMPUTER / CONTROL PANEL /

Ističemo da bilo koje statičko pražnjenje TRENUTNO uništava Firewire međusklop PROCESOR na uređaju, Čak i u slučaju kada je uređaj isključen. Kod podova obloženih sintetičkim materijalima, u prostoriji gde se nalaze uređaji sa Firewire konekcijom, akumulira se elektrostatički potencijal na osobama koje se kreću po prostoriji, naročito ako su u obući sa dobrim izolacionim svojstvima (guma,pvc…) pa je elektrostatičko pražnjenje do koga dođe u kontaktu takve osobe sa Firewire kablom i konektorima obično pogubno za jedan ili oba uređaja. Statički elektricitet je posebno izražen kada je vazduh u prostorijama suv, što je česta nuspojava pojačanog grejanja preko zime (daljinsko grejanje i nedovoljno provetravanje). Takođe klima uređaji preko leta često preterano smanjuju vlažnost vazduha.

Ukoliko korisnik ne vodi računa o gore navedenim merama predostrožnosti, za posedice može imati sledeće:

 • Jedan ili oba uređaja neće raditi (IEEE-1394 nije u funkciji)
 • Garancija proizvođača NIJE VAŽEĆA zbog nepravilne upotrebe uređaja
 • VEOMA SKUPA POPRAVKA IEEE-1394 međusklopa, plus troškovi najma novog, dok se ne popravi oštećeni uređaj ( CENA i do nekoliko stotina EURA … )
 • Trake držati i čuvati njihovim originalnim kutijama
 • Trake držite na čistom mestu gde nema dima od cigareta, hrane i pića
 • Trake uvek držati i čuvati uspravno u originalnim kutijama
 • Udaljite trake od magnetskih polja
 • Ne dodirujte površinu trake
 • Trake držati i čuvati premotane na početak
 • Trake čuvati pod uslovima preporučene temperature i vlage
 • Pre odlaganja u arhivu pričvrstite otvorene krajeve trake na kolutu
 • Vodite brigu o svom videorekorderu prema uputstvima za servisiranje
 • Etikete nalepite pažljivo. Najbolje MARKER flomaster
 • Ne lepiti nalepnice, lepljive trake i sl. na kasete
 • Ne prekrivati identifikacione otvore sa donje strane kasete
 • Odstranite izgužvane delove trake
 • Ne nastavljati prekinute delove trake
 • S vremena na vreme koristite trake za čišćenje
 • S vremena na vreme trake premotati sa početka na kraja (brzo unapred) i obrnuto (brzo unatrag)
 • Trake premotati jednom godišnje
 • Trake ne čuvati na mestima gde bi bile izložene direktnoj sunčevoj svetlosti
 • Ne ostavljati trake u automobilu
 • Ne koristiti kasete koje su mehanički oštećene (Polupane)
tapes